Suche | DE PL | Kontakt
vom 05.09.2021

Zakrywanie ust i nosa

W ciągu pierwszych 14 dni noszenie ochrony ust i nosa jest obowiązkowe na korytarzach budynków szkolnych.

Wszystkie dalsze informacje na temat obowiązkowych testów otrzymają Państwo w liście do rodziców od wychowawców klas.

Piątoklasiści nie będą jeszcze testowani w poniedziałek, dopiero we wtorek, po otrzymaniu zgody na test.
Dokument ten zostanie rozdany dzieciom w poniedziałek.

Gröll, dyrektor szkoły