Suche | DE PL | Kontakt
vom 06.03.2022

Od 07.03.2022 Złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią

W poniedziałek, 07.03.2022 r., wejdą w życie  poniższe zmiany:

1. Nie będzie już możliwości zwolneinia z regularnych zajęć w szkole. Zasadniczo uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe. Możliwość nieobecności z powodów zdrowotnych i innych, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi frekwencji w szkole, pozostaje nienaruszona.

2. Testowanie wszystkich uczniów zostało ograniczone do dwóch razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki). W przypadku pozytywnego wyniku testu w klasie, do której uczęszcza dany uczeń, obowiązuje 5-dniowy obowiązek codziennych testów.

3. Uczniowie i pracownicy szkoły w klasie nie mają obowiązku noszenia masek na usta i nos.

4. Nadal należy przestrzegać innych przepisów dotyczących ochrony i higieny - w szczególności ograniczenia wstępu do budynków szkolnych oraz obowiązku noszenia nakrycia ust/nosa w budynku szkoły.

Gröll
04.03.2022