Suche | DE PL | Kontakt
vom 20.11.2023

Wezwanie związków zawodowych i stowarzyszeń do strajków ostrzegawczych w dniu 28.11. i 6.12.2023 r.

Związki zawodowe i stowarzyszenia wezwały swoich członków do  strajku ostrzegawczego w dniu 28 listopada i 6 grudnia 2023 r.

Wezwanie to może spowodować zakłócenia w regularnym funkcjonowaniu szkoły. Ze względu na obwowiązek szkolny zapewniona opieka nad uczniami będzie jednak zagwarantowana.  

Aktualne informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w aplikacji szkolnego planu lekcji.

 

gz. Gröll