Suche | DE PL | Kontakt
vom 14.03.2020

Informacja prasowa Saksońskiego Ministerstwa Edukacji

© Augsutum-Annen-Gymnasium Görlitz

Od poniedziałku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkołach saksońskich
 
Przygotowywane jest zamknięcie szkół i ośrodków opieki dziennej.
 
Ministerstwo Edukacji i Kultury Saksonii zarządza od poniedziałku (16 marca) okres wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach publicznych. Zarządzenie będzie obowiązywało do odwołania. Szkoły pozostaną jednak otwarte. Kadra pedagogiczna będzie obecna, aby zapewnić opiekę uczniom, którzy jej wymagają. Uczniowie nie wymagający opieki mogą jednak pozostać w domu. Obowiązek szkolny zostaje zawieszony.
 
Decyzja ta daje rodzicom możliwość przygotowania się do opieki nad dziećmi i uczniami w domu do czasu całkowitego zamknięcia szkoły. Decyzja o tym, kiedy szkoły i ośrodki opieki dziennej zostaną całkowicie zamknięte, zostanie podjęta w ciągu najbliższego tygodnia.
 
Powyższe środki podejmowane są w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rząd krajowy oraz zarządy miast i gmin będą koordynować ich realizację. W celu zagwarantowania zaopatrzenia ludności, funkcjonowania transportu publicznego i opieki medycznej zostanie zapewniona opieka wszystkim dzieciom, których rodzice nie mają innych możliwości sprawowania opieki nad swoimi dziećmi.
 
W obecnej sytuacji egzaminy w szkołach ogólnokształcących i zawodowych nie są zagrożone. Pierwsze egzaminy rozpoczną się dopiero po Wielkanocy (początek egzaminów dojrzałości 22 kwietnia).
 
Wycieczki szkolne i inne imprezy szkolne:
Wycieczki klasowe do Niemiec i za granicę zostają odwołane do końca roku szkolnego. Wycieczki klasowe w Saksonii zostają tymczasowo odwołane do czasu świąt wielkanocnych, po czym nastąpi ponowna ocena sytuacji. Do odwołania nie należy również planować żadnych nowych wycieczek szkolnych, niezależnie od tego, kiedy mają się odbyć. Pozaszkolne imprezy oświatowe, takie jak konkursy, olimpiady przedmiotowe, wyjazdy stypendialne, praktyki zawodowe, wymiany uczniów i nauczycieli oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli zostają odwołane lub muszą zostać odwołane do końca roku szkolnego.