Suche | DE PL | Kontakt
vom 16.03.2020

List do rodziców w sprawie koronawirusa

Drodzy Rodzice,


w niniejszym liście pragniemy poinformować Państwa o naszych procedurach w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz o przewidywanym zamknięciu szkoły.
Od 16.03.2020 w Saksonii nie będzie lekcji. Tym samym obowiązkowa frekwencja w szkole zostaje zawieszona. Do czasu ostatecznego zamknięcia szkoły w ciągu tego tygodnia w budynku Anne, w godz. od 7.30 do 13.00 oferujemy opiekę doraźną dla tych uczniów, których rodzice nie mogli w tak krótkim czasie zapewnić dzieciom innej formy opieki. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie dziecka przez telefon lub e-mail oraz o korzystanie z tej możliwości tylko w naprawdę pilnych przypadkach. Ważne jest przerwanie łańcucha infekcji i tym samym ograniczenie kontaktów społecznych do minimum.

We wtorek 17.03.20 od godz. 8.00 do godz. 12.00 z szafek uczniowskich w obu budynkach można zabrać wszystkie materiały potrzebne do nauki w domu. Proszę skorzystać z tej okazji, ponieważ nie wiemy, jak długo szkoła będzie otwarta, a jej zamknięcie będzie trwało co najmniej do 17.04.2020. W tym okresie dyrekcja szkoły będzie dostępna w godzinach od 08.00 do 14.00 w sekretariacie budynku Anne.

Centralnym źródłem informacji jest nasza strona internetowa. Bardzo prosimy o jej systematyczne śledzenie.

W nadchodzących tygodniach nauczyciele przedmiotów zadbają o dostarczenie drogą cyfrową treści / materiałów do nauki. Wychowawcy klas zestawią te gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do Internetu i dla nich znajdziemy indywidualne rozwiązania.

Na dzień dzisiejszy matury odbędą się zgodnie z planem. Doradca ds. poziomu maturalnego i tutorzy będą w stałym kontakcie z uczniami.

W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
-       Wycieczki klasowe do Niemiec i za granicę są odwołane do końca roku szkolnego;
 
-       Imprezy pozaszkolne, takie jak konkursy, olimpiady, praktyki zawodowe, wymiany studentów i nauczycieli oraz szkolenia dla nauczycieli są zawieszone do końca roku szkolnego;


-       Nie odbywają się zajęcia oferty całodziennej.
 
Jesteśmy przekonani, że wspólnie poradzimy sobie z nadchodzącymi wyzwaniami.
 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami
 
Frank Gröll (dyrektor)                                 Katrin Schirmer (zastępca dyrektora)