Suche | DE PL | Kontakt
vom 17.03.2020

Uwaga! Od 18.03.2020 r. szkoły w Saksonii zawieszają działalność

Obwieszczenie ogólne
Wdrażanie ustawy o ochronie przed zakażeniami
Działania w kontekście pandemii korony
 
Obwieszczenie saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych
z dnia 16 marca 2020 r., nr ref. 15-5422/4
 
Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych w koordynacji z Saksońskim Ministerstwem Edukacji i Kultury na podstawie § 28 ust. 1 zdanie 1 ustawy o ochronie przed zakażeniami
(IfSG) wprowadza, co następuje:
 
1. Do dnia 17 kwietnia 2020 r. włącznie obowiązują następujące regulacje:
 
1.1 Działalność szkół publicznych i prywatnych rozumieniu Saksońskiej Ustawy o Szkolnictwie zostaje zawieszona. Nie odbywają się żadne lekcje ani inne wydarzenia szkolne.
 
1.2 W ośrodkach opieki dziennej, dziennych ośrodkach opieki i dziennych ośrodkach leczniczych dla dzieci nie jest prowadzona opieka nad dziećmi.
 
1.3 Dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom nie wolno przebywać w miejscach opieki nad dziećmi w wymienionych w punktach 1.1. i 1.2  dla celów wymienionych powyżej.

Prosimy pamiętać, że gminazja saksońskie nie zapewniają żadnej opieki nad uczniami.

 

Pełna treść obwieszczenia (jęz. niem.)