Suche | DE PL | Kontakt
vom 26.03.2020

List do rodziców 25.03.2020

Joliot-Curie-Gymnasium Görlitz i Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

Wspólne wytyczne dotyczące postępowania w nauczaniu przez Internet w czasie zamknięcia szkół 

Görlitz, 24.03.20

Informacje dla rodziców
 
Obecne zwolnienie z obowiązku szkolnego spowodowane zamknięciem szkół stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Tym ważniejsze są jasne przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych, które ustaliły oba gimnazja w Görlitz.
 
Celem tych działań jest zaoferowanie uczniom zajęć, które pozwolą im dobrze wykorzystać czas, jaki w przeciwnym razie spędziliby w szkole. Uczniowie są zachęcani do coraz bardziej samodzielnej pracy nad materiałami do nauki. Korzystanie z platform edukacyjnych nie może stwarzać nowych problemów dla rodziców, którzy nie są obecni podczas "normalnego" funkcjonowania szkoły.
 
Uczniowie, którzy mają ograniczony dostęp do Internetu lub nie mają go wcale, nie mogą być pokrzywdzeni w realizacji celów edukacyjnych. Żaden uczeń nie jest zobowiązany do korzystania ze szkolnych platform edukacyjnych, niemniej jednak zakładamy, że uczniowie i rodzice są zasadniczo zainteresowani korzystaniem z możliwości internetowych szkoły.
 
Przy wydawaniu zleceń na pracę w formie cyfrowej bierzemy pod uwagę to, że należy zakładać różne jakościowo wyposażenie techniczne domowych stanowisk pracy. W szczególności nie oczekujemy, że rodzeństwa będą miały w swoich domach więcej niż jeden komputer.
 
Zakres przydzielanych uczniom zadań opiera się o liczbę godzin danego przedmiotu w tygodniu. Chcemy je ustalać w taki sposób, aby uczniowie mogli je zrealizować w dużej mierze samodzielnie i w rozsądnym czasie.
 
Wymiana za pośrednictwem platformy edukacyjnej jest możliwa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 16:00. Poza tym czasem należy założyć, że ani nauczyciele, ani uczniowie nie będą przyjmować wiadomości ani na nie odpowiadać.
 
Ogólnie rzecz biorąc, w okresie ferii nie powinna odbywać się nauka na platformie edukacyjnej. Indywidualne wymiany między nauczycielami i uczniami w tym czasie są możliwe, pod warunkiem, że zostanie to uzgodnione za obopólną zgodą przed 10.04.2020.
 
Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość.
 
 
Wolfgang Mayer                                        Frank Gröll

dyrektor Joliot-Curie-Gymnasium      dyrektor Augustum-Annen-Gymnasium