Suche | DE PL | Kontakt
vom 17.09.2020

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

"Uczniowie, których odporność fizyczna przed zakażeniem SARS-CoV-2 jest niska i których ryzyko zakażenia w szkole, w drodze do i ze szkoły nie może być znacznie ograniczone, mogą być nieobecni w szkole na warunkach określonych w § 2 Regulaminu Szkolnego. Dyrektor szkoły może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub - w szczególnych wypadkach - zaświadczenia lekarza zaufania.”
(Saksońskie Ministerstwo Oświaty, 24.08.2020)

List do rodziców na początek roku szkolnego