Suche | DE PL | Kontakt

Wskazówki dotyczące rozpoczęcia nauki w szkole po feriach jesiennych
 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem powiatu Görlitzz dn. 24.10.20 zostaje rozszerzony obowiązek noszenia osłony ust i nosa:
 
Maseczki trzeba nosić we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (w tym w salach lekcyjnych w czasie przerw).
Maski są również obowiązkowe na podwórkach szkolnych, ponieważ w trakcie przerw nie można zagwarantować zachowania odpowiedniej minimalnej odległości.
Osobom, które nie będą nosić maseczki, nie będzie wolno przebywać w budynku szkolnym lub na terenie szkoły.
 
Obowiązek noszenia maseczek dotyczy także przejście między budynkami szkoły.
 
Gröll
Dyrektor szkoły

Zasady higieny w Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

 

Nasze regulacje dotyczące zasad higieny

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

 

"Uczniowie, których odporność fizyczna przed zakażeniem SARS-CoV-2 jest niska i których ryzyko zakażenia w szkole, w drodze do i ze szkoły nie może być znacznie ograniczone, mogą być nieobecni w szkole na warunkach określonych w § 2 Regulaminu Szkolnego. Dyrektor szkoły może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub - w szczególnych wypadkach - zaświadczenia lekarza zaufania.”
(Saksońskie Ministerstwo Oświaty, 24.08.2020)

 

Sposób postępowania w przypadku dzieci z objawami choroby i przeziębienia 

Schemat postępowania

Informacje prasowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt ze szkołą:

Telefon: 03581-7500790
Fax: 03581-75007999
Mail: mail@gym-augustum-anne.goerlitz.de

Bildung Sachsen

Vital4Brain
Program ćwiczeń, które zwiększają zdolność uczniów do zapamiętywania i koncentracji.
Warto spróbować.

Zamknięcie szkoły - czas nauki w domu
Przewodnik dla uczniów i rodziców

W celu pomyślnej i ustrukturyzowanej pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zalecamy zachowanie stałej struktury dnia szkolnego.

Stały czas wstawania i chodzenia spać.
Stałe godziny pracy - stworzenie domowego planu pracy,
regularne przerwy na ćwiczenia fizyczne, wyjście na świeże powietrze oraz regularne picie.
Określenie stałych czasów bez smartfona, telewizora czy konsoli do gier.
 

Drodzy Rodzice, w zależności od wieku dziecka ważne jest, aby wspólnie z dzieckiem opracowali Państwo plan dnia i pilnowali jego przestarzegania. Ważnym byłoby również to, aby dziecko przedstawiło codziennie efekty pracy. 

/2020-10-12

9.11.2020 r. Dzień konsultacji dla rodziców

więcej

/2020-10-12

Dzień Otwartych Drzwi

Jak wygląda nauka w saksońskiej szkole? Jakie zalety niesie ze sobą edukacja po drugiej stronie granicy? Jakie są warunki przyjęcia do dwunarodowego-dwujęzycznego polsko-niemieckiego profilu kształcenia w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać już 30 stycznia 2021 r. godzinach 10.00-12.30, w czasie organizowanego przez szkołę Dnia Otwartych Drzwi.

więcej

/2020-10-12

KulTurm

Piszesz własne teksty lub piosenki? Chcesz podzielić się nimi z innymi? Przyjdź na KulTurm.

więcej

/2020-09-17

Sposób postępowania w przypadku dzieci z objawami choroby i przeziębienia

więcej

/2020-09-17

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

więcej

/2020-08-27

Nowa firma będzie serwować nam obiady

więcej

/2020-10-12

9.11.2020 r. Dzień konsultacji dla rodziców

więcej

/2020-10-12

Dzień Otwartych Drzwi

Jak wygląda nauka w saksońskiej szkole? Jakie zalety niesie ze sobą edukacja po drugiej stronie granicy? Jakie są warunki przyjęcia do dwunarodowego-dwujęzycznego polsko-niemieckiego profilu kształcenia w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać już 30 stycznia 2021 r. godzinach 10.00-12.30, w czasie organizowanego przez szkołę Dnia Otwartych Drzwi.

więcej

/2020-10-12

KulTurm

Piszesz własne teksty lub piosenki? Chcesz podzielić się nimi z innymi? Przyjdź na KulTurm.

więcej

/2020-09-17

Sposób postępowania w przypadku dzieci z objawami choroby i przeziębienia

więcej

/2020-09-17

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

więcej

/2020-08-27

Nowa firma będzie serwować nam obiady

więcej