Suche | DE PL | Kontakt

Zasady higieny w Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

 

Nasze regulacje dotyczące zasad higieny

Instrukcja do pracy z pakietem Microsoft Office 365 online

Drodzy Rodzice, drodzu Uczniowie,

grupa robocza "Homeschooling" opracowała przewodnik dla rodziców i uczniów na temat korzystania z pakietu Microsoft Office 365 online i pracy z Teams.

 

Poradnik

Wskazówki dotyczące rozpoczęcia nauki w szkole po feriach jesiennych

 1. Rozszerzenie obowiązku noszenia masek

 • Na terenie całej szkoły (również w salach lekcyjnych podczas przerw i w szatniach)
 • W trakcie przerw przed budynkiem Augustum
 • Na lekcjach uczniowie poziomu maturlanego, z wyjątkiem małych grup, w których może być zachowany odpowiedni dystans
 • W stołówce maskę można zdjąć dopiero i tylko przy stole.
 • Podczas przemieszczania sie między budynkami szkolnymi 
 • Nauczyciele dyżyrujący na podwórkach szkolnych mogą pozwolić uczniom na zdjęcie maski w celu krótkiego odpoczynku od maski, ale pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości.
 • Maska może zostać ściągnięta w szkole do spożywania posiłków.
 • Korzystanie z komunikacji miejsckiej w drodze do i ze szkoły: maseczkę należy nosić w autobusie/pociągu i na przystankach lub dworcach.

3. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się regularnie.

4. Obiady w stołówce są nadal oferowane.

5. Imprezy pozaszkolne/ Oferta całodniowa

 • Wszystkie wizyty w pozaszkolnych miejscach nauki, imprezy i konkursy szkolne, doradztwo zawodowe i wycieczki szkolne, które zostały zaplanowane na najbliższe cztery tygodnie, zostaną odwołane.
 • Oferty całodzienne mogą być nadal realizowane z nauczycielami szkolnymi, z zastrzeżeniem wymogów kontroli zakażeń. Całodniowe oferty z zewnętrznymi, związanymi umową pracownikami GTA nie mogą się odbywać, co ma na celu zminimalizowanie kontaktu z osobami z zewnątrz.
 • Zajęcia kółka fotograficznego, obróbki drewna, mody, chórów pani Bertram, nauki pisania na klawiaturze, koszykówki, szermierki nie będą się odbywać.
 • Zajęcia chóru rockowego, gazetki szkolnej, języka włoskiego, Pelmang i ogrodnictwa miejskiego mogą mieć miejsce.

 

Działania instytucji nadrzędnych i dyrekcji szkoły mają trzy cele:

 • Ochronę zdrowia wszystkich
 • Solidne przygotowanie klas 12 do egzaminów dojrzałości
 • Zachowanie regularnej nauki szkolnej na wszytskich poziomach

01.11.2020
Gröll
Dyrektor szkoły

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

 

"Uczniowie, których odporność fizyczna przed zakażeniem SARS-CoV-2 jest niska i których ryzyko zakażenia w szkole, w drodze do i ze szkoły nie może być znacznie ograniczone, mogą być nieobecni w szkole na warunkach określonych w § 2 Regulaminu Szkolnego. Dyrektor szkoły może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub - w szczególnych wypadkach - zaświadczenia lekarza zaufania.”
(Saksońskie Ministerstwo Oświaty, 24.08.2020)

 

Sposób postępowania w przypadku dzieci z objawami choroby i przeziębienia 

Schemat postępowania

Informacje prasowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt ze szkołą:

Telefon: 03581-7500790
Fax: 03581-75007999
Mail: mail@gym-augustum-anne.goerlitz.de

Bildung Sachsen

Vital4Brain
Program ćwiczeń, które zwiększają zdolność uczniów do zapamiętywania i koncentracji.
Warto spróbować.

Zamknięcie szkoły - czas nauki w domu
Przewodnik dla uczniów i rodziców

W celu pomyślnej i ustrukturyzowanej pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zalecamy zachowanie stałej struktury dnia szkolnego.

Stały czas wstawania i chodzenia spać.
Stałe godziny pracy - stworzenie domowego planu pracy,
regularne przerwy na ćwiczenia fizyczne, wyjście na świeże powietrze oraz regularne picie.
Określenie stałych czasów bez smartfona, telewizora czy konsoli do gier.
 

Drodzy Rodzice, w zależności od wieku dziecka ważne jest, aby wspólnie z dzieckiem opracowali Państwo plan dnia i pilnowali jego przestarzegania. Ważnym byłoby również to, aby dziecko przedstawiło codziennie efekty pracy. 

/2021-07-20

Przebieg ostatniego dnia roku szkolnego klas 5 - 11

więcej

/2021-06-12

Videokonferencje na temat "Zanieczyszczenie oceanów"

więcej

/2021-06-12

Zmiany dotyczące ochrony ust i nosa

więcej

/2021-06-08

Ostatni tydzień szkoły i rozdanie świadectw

więcej

/2021-06-08

Od 9.06. wszyscy uczniowie mają zajęcia w szkole.

więcej

/2021-05-18

Otwarcie szkoły od czwartku, 20.05.2021 r.

więcej

/2021-05-15

Informacje dotyczące głównego dnia ustnych egzaminów maturalnych

więcej

/2021-05-15

COVID 19 Rozporządzenie w sprawie wyjątków dot. środków ochronnych

więcej

/2021-04-27

1 maja rozpocznie się rekrutacja do profilu dwunarodowego dla uczniów z Polski

więcej

/2021-04-23

Zamknięcie szkół dla klas 5-10 od 26.04.2021

więcej

/2021-03-20

Akceptacja oświadczeń

więcej

/2021-03-12

Rozpoczęcie zajęć 15.03.2021 - Informacja dla rodziców

więcej

/2021-03-11

Informacje wstępne dotyczące rozpoczęcia zajęć szkolnych w przyszłym tygodniu

więcej

/2021-02-10

Zajecia lekcyjne od 15.02. (stan na dzień 10.02.)

więcej

/2021-01-28

Zajęcia lekcyjne w lutym (stan na 27.01.21)

więcej

/2021-01-12

Szybkie testy na obecność koronawirusa dla uczniów klas 11 i 12

więcej

/2021-01-11

Nowe regulacje dotyczące bieżącego roku szkolnego

więcej

/2021-01-10

Sztuka w koronie

więcej

/2021-01-07

Praca szkoły w styczniu i w lutym

więcej

/2020-12-20

Wskazówki dotyczące zdalnego nauczania

więcej

/2020-12-20

Decyzja ministerstwa w sprawie natychmiastowego zamknięcia szkoły

więcej

/2020-09-17

Sposób postępowania w przypadku dzieci z objawami choroby i przeziębienia

więcej

/2020-09-17

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

więcej

/2020-08-27

Nowa firma będzie serwować nam obiady

więcej

/2021-07-20

Przebieg ostatniego dnia roku szkolnego klas 5 - 11

więcej

/2021-06-12

Videokonferencje na temat "Zanieczyszczenie oceanów"

więcej

/2021-06-12

Zmiany dotyczące ochrony ust i nosa

więcej

/2021-06-08

Ostatni tydzień szkoły i rozdanie świadectw

więcej

/2021-06-08

Od 9.06. wszyscy uczniowie mają zajęcia w szkole.

więcej

/2021-05-18

Otwarcie szkoły od czwartku, 20.05.2021 r.

więcej

/2021-05-15

Informacje dotyczące głównego dnia ustnych egzaminów maturalnych

więcej

/2021-05-15

COVID 19 Rozporządzenie w sprawie wyjątków dot. środków ochronnych

więcej

/2021-04-27

1 maja rozpocznie się rekrutacja do profilu dwunarodowego dla uczniów z Polski

więcej

/2021-04-23

Zamknięcie szkół dla klas 5-10 od 26.04.2021

więcej

/2021-03-20

Akceptacja oświadczeń

więcej

/2021-03-12

Rozpoczęcie zajęć 15.03.2021 - Informacja dla rodziców

więcej

/2021-03-11

Informacje wstępne dotyczące rozpoczęcia zajęć szkolnych w przyszłym tygodniu

więcej

/2021-02-10

Zajecia lekcyjne od 15.02. (stan na dzień 10.02.)

więcej

/2021-01-28

Zajęcia lekcyjne w lutym (stan na 27.01.21)

więcej

/2021-01-12

Szybkie testy na obecność koronawirusa dla uczniów klas 11 i 12

więcej

/2021-01-11

Nowe regulacje dotyczące bieżącego roku szkolnego

więcej

/2021-01-10

Sztuka w koronie

więcej

/2021-01-07

Praca szkoły w styczniu i w lutym

więcej

/2020-12-20

Wskazówki dotyczące zdalnego nauczania

więcej

/2020-12-20

Decyzja ministerstwa w sprawie natychmiastowego zamknięcia szkoły

więcej

/2020-09-17

Sposób postępowania w przypadku dzieci z objawami choroby i przeziębienia

więcej

/2020-09-17

Wskazówki dotyczące przepisów w zakresie uczęszczania do szkoły w przypadku ograniczonej odporności fizycznej na zakażenie SARS-CoV-2

więcej

/2020-08-27

Nowa firma będzie serwować nam obiady

więcej