Suche | DE PL | Kontakt

Informacje na temat zawieszenia zajęć szkolnych

Na tej stronie zamieszczamy wszystkie istotne informacje prasowe i wiadomości dotyczące aktualnej sytuacji. 

 

Drodzy Uczniowie klas 7-12,

do rozwiązywania zadań przesłanych cyfrowo potrzebujecie dostępu do swojego szkolnego konta e-mail.

Uczniowie, którzy zapomnieli swoich danych do logowania,  muszą zgłosić się do pana Walkowiaka. 

walkowiak.jens@gym-augustum-anne.goerlitz.de

 

Drodzy Rodzice klas 5-6,

wychowawcy klas poinformują Państwa, jaką drogą dostarczane będą Państwa dzieciom zadania.

 

 

Bildung Sachsen

Vital4Brain
Program ćwiczeń, które zwiększają zdolność uczniów do zapamiętywania i koncentracji.
Warto spróbować.

Zamknięcie szkoły - czas nauki w domu
Przewodnik dla uczniów i rodziców

W celu pomyślnej i ustrukturyzowanej pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zalecamy zachowanie stałej struktury dnia szkolnego.

Stały czas wstawania i chodzenia spać.
Stałe godziny pracy - stworzenie domowego planu pracy,
regularne przerwy na ćwiczenia fizyczne, wyjście na świeże powietrze oraz regularne picie.
Określenie stałych czasów bez smartfona, telewizora czy konsoli do gier.
 

Drodzy Rodzice, w zależności od wieku dziecka ważne jest, aby wspólnie z dzieckiem opracowali Państwo plan dnia i pilnowali jego przestarzegania. Ważnym byłoby również to, aby dziecko przedstawiło codziennie efekty pracy. 

/2020-03-13

Wyjaśnienie w sprawie zwolnienia uczniów z Polski z zajęć lekcyjnych

Niniejszym pragniemy wyjaśnić przyczyny decyzji, która w czwartek, 12 marca, wywołała poruszenie i stała się przyczyną zarzucania kadrze Augustum-Annen-Gymnasium absurdalnych intencji.

więcej