Suche | DE PL | Kontakt

Instrukcja do pracy z pakietem Microsoft Office 365 online

Drodzy Rodzice, drodzu Uczniowie,

grupa robocza "Homeschooling" opracowała przewodnik dla rodziców i uczniów na temat korzystania z pakietu Microsoft Office 365 online i pracy z Teams.

 

Poradnik

Bildung Sachsen

Vital4Brain
Program ćwiczeń, które zwiększają zdolność uczniów do zapamiętywania i koncentracji.
Warto spróbować.

Zamknięcie szkoły - czas nauki w domu
Przewodnik dla uczniów i rodziców

W celu pomyślnej i ustrukturyzowanej pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zalecamy zachowanie stałej struktury dnia szkolnego.

Stały czas wstawania i chodzenia spać.
Stałe godziny pracy - stworzenie domowego planu pracy,
regularne przerwy na ćwiczenia fizyczne, wyjście na świeże powietrze oraz regularne picie.
Określenie stałych czasów bez smartfona, telewizora czy konsoli do gier.
 

Drodzy Rodzice, w zależności od wieku dziecka ważne jest, aby wspólnie z dzieckiem opracowali Państwo plan dnia i pilnowali jego przestarzegania. Ważnym byłoby również to, aby dziecko przedstawiło codziennie efekty pracy. 

/2021-11-30

Funkcjonowanie szkoły do ferii świątecznych

więcej

/2021-11-30

Dzień Otwartych Drzwi

więcej

/2021-11-10

Obowiązek noszenia masek i testy

więcej

/2021-11-30

Funkcjonowanie szkoły do ferii świątecznych

więcej

/2021-11-30

Dzień Otwartych Drzwi

więcej

/2021-11-10

Obowiązek noszenia masek i testy

więcej