Suche | DE PL | Kontakt
vom 18.02.2024

Informacja wstępna na temat głównych dni ustnych matur

Drodzy Rodzice,


aby zminimalizować masowe wypadanie lekcji w czasie egzaminów ustnych, planujemy w tym roku szkolnym dwa główne dni egzaminacyjne, we wtorek 30 kwietnia i środę 8 maja. 

Klasy 9 odbywaja w tym czasie odbywać praktyki zawodowe.

W obu tych dniach uczniowie klas 5-11 otrzymają odpowiednie zadania od swoich nauczycieli przedmiotów i będą uczyć się w domu.

 

Dyrekcja szkoły