Suche | DE PL | Kontakt
vom 14.08.2022

Mamy zwyciężczynię

© Hedwig Becker

Das Geinnermotiv

Inicjatywa "Ochrona danych osobowych wkracza do szkół" ("Datenschutz geht zur Schule“-DSgzS) szukała w niemieckich szkołach najlepszych pomysłów na to, jak powiedzieć "tak" ochronie własnych danych.

Wybitne jury oceniło 175 prac konkursowych. W konkursie uczestniczyć mogli wszyscy uczniowie szkół kształcenia ogólnego i gimnazjów w Niemczech - samodzielnie lub jako klasa.

Wręczenie nagród online odbyło się 21 czerwca 2022 roku.

Gratulujemy Hedwig Becker z klasy 9d, której motyw DSgzS wkrótce wyprodukuje i rozpowszechni w formie naklejki.

Szczegółowe informacje na temat konkturu i pozostałe zgłoszone prace