Suche | DE PL | Kontakt
vom 05.03.2023

Uwaga, mamy nowe numery telefonów!

Sekretariat Anne                   +49 3581 67 29 59
Sekretariat Augustum            +49 3581 67 29 60
Zgłoszenie choroby dziecka    +49 3581 67 29 58

Gröll, dyrektor szkoły