Suche | DE PL | Kontakt
vom 31.03.2023

Poszukujemy nauczycieli

Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz poszukuje nauczycieli następujących przedmiotów:

plastyka
informatyka
matematyka
fizyka
historia
język angielski

Oprócz wykształcenia pedagogicznego w danym kierunku konieczna jest znajomość języka niemieckiego. 

Konkretne ogłoszenia zawieracjące wymagania i warunki zatrudnienia znajdują się tutaj.

Wszlekie wstępne pytania można kierować drogą mailową do pani Agnieszki Korman: Korman.Agnieszka@gym-augustum-anne.goerlitz.de