Suche | DE PL | Kontakt
vom 22.04.2024

Żonkile upamiętniające 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Augustum-Annen-Gymnasium

Młodzież z Polski i Niemiec, w tym klasa 9c z naszego gimnazjum, zebrała się 19 kwietnia 2024 r. w starej synagodze w Görlitz, aby upamiętnić 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Po krótkiej rundzie wprowadzającej uczestnicy poznali historię ogólną, a także osobiste wspomnienia świadków historii o powstaniu w getcie warszawskim. Następnie młodzież zaprezentowała wyniki  pracy w grupach i wykonała żonkile. Kwiat ten symbolizuje powstanie, a stał się symbolem, ponieważ Marek Edelmann, żydowski przywódca organizacji bojowej na początku powstania otrzymał je od anonimowej osoby. Żonkile te były następnie rozdawane w Görlitz i Zgorzelcu. Całe wydarzenie zakończyło się na Moście Staromiejskim, który łączy nasze miasta partnerskie. Uczniowie z Polski i Niemiec byli entuzjastycznie nastawieni do tej akcji i są zainteresowani jej kontynuacją, ponieważ tutaj historia jest przekazywana znacznie żywiej. Podczas rozdawania żonkili można rozmawiać z nieznajomymi i pracować na rzecz pojednania.

Projekt został zorganizowany przez Meetingpoint Memory Messiaen e.V. i współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

G. Antkowiak