Suche | DE PL | Kontakt

Tworzymy pomosty

Rada Rodziców postrzega siebie jako ogniwo łączące uczniów i nauczycieli. Ważne są dla nas komunikacja i transparentność. Mają Państwo pytania, problemy, pomysły? Porozmawiajcie z nami.
Zarząd spotyka się regularnie z dyrekcją szkoły. Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

silkewuensche@web.de


 

Zarząd Rady Rodziców

© Augustum-Annen Gymnasium Görlitz
Zarząd rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca:
Silke Wünsche

Zastępca:
Kerstin Schmidt-Schulz

Zarząd:
Henrietta Theinert
Sylke Jennewein
Romy Wiesner
Katja Eichberg
Anke Mauermann
Markus Hartung

Delegaci do Rady Szkoły:
Alexandra Lepucka
Anja Buch
Kathrin Gottwald

Vertreter Kreiselternrat:
Anja Seidel


 

Działania Rady Rodziców

  • Wspieranie szkoły w jej staraniach, aby umożliwić wszystkim uczniom jak najlepsze warunki do zdania egzaminu dojrzałości
  • Wykorzystywanie wszystkich możliwości jako niezbędnego ogniwa łączącego nauczycieli, uczniów i jednostki prawne
  • Konstruktywne i krytyczne towarzyszenie w codziennym życiu szkolnym
  • Udział w szkolnych imprezach, zaangażowanie w szkolne projekty i współdecydowanie w szkolnych dyskusjach i decyzjach koncepcyjnych
  • Aktywna współpraca i dialog informacyjny w lub z komitetami przedstawicieli rodziców wyższego szczebla (Miejska lub Państwowa Rada Rodziców)