Suche | DE PL | Kontakt

Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

Dzięki połączeniu w roku 2004 dwóch dawnych gimnazjów, Annenschule i Augustum, program nauczania naszej szkoły łączy tradycje obu wcześniejszych placówek. Znajduje to odzwierciedlenie w różnorodności i bogactwie oferty edukacyjnej.
 
Nasze gimnazjum oferuje, oprócz języka ojczystego, obszerny i wysokiej jakości program nauczania języków obcych ze specjalnym dwujęzycznym-dwunarodowym polsko-niemieckim profilem kształcenia.
 
Chcąc dogłębniej zbadać przyrodę i świat, nasi uczniowie mogą korzystać uczęszczać na zajęcia profilowane skupiające się na matematyce, naukach przyrodniczych oraz muzyce i sztuce. Dzięki profesjonalnej kadrze i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniom szkoła zapewnia uczniom solidną wiedzę podstawową i otwiera dobre perspektywy na przyszłość w trakcie studiów i kariery zawodowej.
 
Promowanie kreatywności, radości z nauki i ciekawości postrzegamy jako ważne elementy rozwoju osobowości. Należą do nich także: pomoc w znalezieniu własnej drogi w konfrontacji z tradycyjnymi i nowoczesnymi wartościami, rozwój motywacji, kształcenie kompetencji metodologicznych i samodzielności. Odpowiednią w tym kontekście wiedzę, wskazówki i sugestie dostarcza szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu nauk społecznych.
 
Rozwijaniu świadomości zdrowotnej oraz poczucia własnego ciała i jego siły, służy program wychowania fizycznego.

© Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz
Budynek Augustum

 

Nasza misja

Profil dwunarodowy

Budynek Anne

Budynek Augustum

 

© Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz
Dziedziniec budynku Anne