Suche | DE PL | Kontakt

Język niemiecki

Język jest odzieniem myśli. (Samuel Johnson)


Oferta i projekty:

  • Konkurs głośnego czytania dla klas 6
  • Konkurs recytatorski dla klas 5-7
  • Wycieczka na Targi Książki dla klas 9
  • Wizyta na różnych przedstawieniach teatralnych
  • Dzień Kina
  • Konkursy literackie
  • Biblioteka szkolna w sali 01 w budynku Anne


 

Nasza oferta języków obcych

Dla nas jako szkoły Europejskiej szczególnie ważna jest bogata oferta językowa na wysokim poziomie.

1. Jezyk obcy: język angielski

2. Drugi język obcy od klasy 6: język francuski, język polski, język łaciński
Nauka języków obcych prowadzona jest w grupach językowych. Rokrocznie oferujemy jedną grupę z językiem polskim jako językiem pochodzenia.

Trzeci język obcy od 8 klasy: język francuski
Wszyscy uczniowie, którzy nie wybiorą języka francuskiego jako drugiego języka obcego, mogą skorzystać z możliwości nauki trzeciego języka obcego.
 


 

Nauki przyrodnicze

Oferujemy solidne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych.
 
Współpracujemy z Wyższą Szkołą Zawodową w Zittau/Görlitz i regularnie gościmy w naszej szkole renomowanych naukowców.
 
Uczniowie naszej szkoły odnoszą duże sukcesy w konkursach z zakresu nauk ścisłych, np. w konkursie matematycznym, olimpiadzie biologicznej, konkursach informatycznych czy też w naszym konkursie geograficznym.


 

Nauki społeczne

Jesteśmy Szkołą Europejską i Szkołą-Ambasadą Parlamentu Europejskiego, dlatego edukacja społeczna i ekonomiczna mają w naszym gimnazjum ogromne znaczenie. Częścią naszego codziennego życia szkolnego są zatem rozmowy z politykami i różne projekty historyczne.


 

Sztuka

W oparciu o tradycje dawnego gimnazjum Augustum Augustum-Annen-Gymnasium oferuje wysoki poziom kształcenia w zakresie przedmiotów muzycznych, plastycznych i teatralnych. Efekty tej pracy znajdują odzwierciedlenie w wysokim poziomie naszych chórów, w licznych przedstawieniach teatralnych, a także imponujących pracach plastycznych, które zdobią naszą szkołę.
 
W celu zapewnienia jakości kształcenia w dziedzinie sztuk plastycznych materiały robocze do tego przedmiotu są kupowane centralnie przez nasze gimnazjum. Na początku roku szkolnego nauczyciele plastyki pobierają opłatę w wysokości 5€. Zasada ta zaakceptowana zastała przez Radę Szkoły.


 

Sport

W celu edukacji prozdrowotnej oraz rozwoju poczucia własnego ciała i jego siły nasze gimnazjum oferuje szeroki wachlarz zajęć sportowych, odbywających się zarówno w salach gimnastycznych szkoły, jak i w hali sportowej Jahnsporthalle.
 
Nasi uczniowie regularnie biorą udział w regionalnych i krajowych zawodach w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i w pływaniu.