Suche | DE PL | Kontakt

...promuje, inicjuje i towarzyszy

W wyniku połączenia gimnazjów Augustum i Annen w 2007 roku doszło do połączenia Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Annen ze Stowarzyszeniem Przyjaciółmi Gimnazjum Augustum. Powstały w ten sposób "Förderverein Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz e.V." od tego czasu stale się rozwija i i poszerza zakres swoich działań.

Biorąc pod uwagę ilość inicjatyw i wysokości jego "obrotów" Stowarzyszenie można porównać z przedsiębiorstwem handlowym. Są jednak dwie ważne cechy, które odróżniają go przedsiębiorstwa w ścisłym tego słowa znaczeniu:

Stowarzyszenie jest organizacją "non-profit" i nie może ani nie chce osiągać zysków, ani gromadzić kapitału dla celów podatkowych. Nienastawiony na zysk status działalności jest kontrolowany przez organy podatkowe co trzy lata.

Członkowie stowarzyszenia, w tym zarząd, pracują dla stowarzyszenia w charakterze honorowym, co pozwala spojrzeć na przykłady ich działalności w zupełnie innym świetle!

 

Jest tylko jedna rzecz, która na dłuższą metę jest droższa od edukacji - jej brak.

John F. Kennedy

 

Członkowie Zarządu:

pan Ripprich,
Przewodniczący

pani Schirmer,
Zastępca Przewodniczącego

pani Albercht, Skarbnik

pan Peschel

pani Pietsch

pan Boutin

pani Döring