Suche | DE PL | Kontakt

Oferta całodzienna w Augustum-Annen-Gymnasium

W godzinach popołudniowych oferujemy uczniom liczne zajęcia dodatkowe, które wybraliśmy, biorąc pod uwagę następujące cele:

  • poszerzenie i pogłębienie edukacji dwujęzycznej i międzykulturowej poprzez dodatkowe kursy języka obcego;
  • rozwój kompetencji społecznych i większa identyfikacja ze szkołą;
  • promowanie talentów artystycznych, muzycznych, językowych i naukowych;
  • rozwój i połączenie pozalekcyjnych strategii i metod uczenia się;
  • poszerzenie oferty zajęć sportowych


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie.


 

Oferta kóła zainteresowań na rok szkolny 2022/2023

ukaże się wkrótce.