Suche | DE PL | Kontakt

Pedagodzy szkolni

Troje naszych pedagogów oferuje rodzicom, uczniom i nauczycielom szeroki zakres wsparcia w radzeniu sobie z brakiem sukcesu w nauce, trudnymi sytuacjami życiowymi oraz zaburzeniami w uczeniu się i zachowaniu. Szeroko zakrojone doradztwo edukacyjne i zawodowe są tak samo ważną częścią koncepcji naszej szkoły, jak zapobieganie mobbingowi i interwencja w przypadku jego zaistnienia. W tym zakresie wychowawcy klas mają do dyspozycji odpowiednie materiały dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. W razie potrzeby w można zorganizować specjalne spotkanie w Dziale Prewencji Dyrekcji Policji.

Każdy z trojga doradców ma swoje zakresy pracy. Doradzają w ustalonych godzinach i po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Oferta spotkań tematycznych z rodzicami

 • Techniki uczenia się
 • Trening społeczny
 • Dojrzewanie
 • Mobbing

 

Zakres działań pani Götz

 • Szkolne doradztwo zawodowe
  Problemy z uczeniem się, ocenami lub zachowaniem Terapia w przypadku stanów lęku/sytuacjach kryzysowych, grupowe rozwiązywanie konfliktów
 • Koncentracja/relaksacja - indywidualne doradztwo dla uczniów i oferty dalszego kształcenia na ten temat, jeśli jest to konieczne.
 • Techniki uczenia się
 • Zarządzanie konfliktami, rozwijanie mocnych stron, zapobieganie mobbingowi i interwencje w klasach. Każda piąta klasa bierze udział w czterech modułach "edukacji społecznej". Po tym następuje spotkanie dla rodziców.
 • W trakcie roku szkolnego klasy mogą zorganizować projekt (ok. 6 godzin lekcyjnych) z panią Götz i wychowawcą w celu wzmocnienia więzi społecznych w klasie.

 

 

 

Godziny konsultacji w budynku Anne:

Środa: 7 lekcja
Czwartek: 6 lekcja
Piątek: 2 lekcja
Pozostałe terminy po uzgodnieniu


 

Zakres działań pana Schnabla

Doradztwo edukacyjne

Trudności w nauce, wynikach nauczania i zachowaniu

Techniki pracy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • Paszport zawodowy
 • Organizacja wizyt w Centrum Informacji o Karierze Zawodowej (BiZ)
 • Regularne informacje o możliwościach studiowania
 • Wieczory dla uczniów i rodziców w klasach 10-12 na temat studiów i doradztwa zawodowego
 • Współpraca z biurem zatrudnienia  i naszą doradczynią ds. kariery i studiów, panią Köhler
 • Testy doradcze związane z wyborem kierunku studiów dla klas 11

 

Godziny konsultacji:

Czwartek: 2 lekcja
Piątek: 3/4 lekcja

Konieczne jest wcześniejesze zgłoszenie.
Pozostałe terminy po uzgodnieniu