Suche | DE PL | Kontakt

Procedura zwalniania z lekcji i usprawiedliwiania w AAG

1. Zgłoszenie choroby dziecka telefonicznie lub online do godziny 8:00 rano.

2. W celu usprawiedliwnienia nieobecności dziecka lub zwolnienia go z zajęć prosimy o korzystanie z udostępnionych po prawej stronie formularzy.

3. Należy pamiętać, że trzeciego dnia nieobecności trzeba dostarczyć do szkoły pisemne usprawiedliwienie choroby (pocztą/skrzynką pocztową budynku Anne lub osobiście).

Formularze

Usprawiedliwienie choroby dziecka - należy dostarczyć do sekretariatu.

Wniosek o zwolnienie z lekcji - do dwóch dni do wychowawcy klasy, powyżej dwóch dni do dyrektora szkoły.