Suche | DE PL | Kontakt

Inkluzja w naszym gimnazjum

"Integracja" oznacza, że wszyscy ludzie, z niepełnosprawnością lub bez niepełnosprawności, mogą uczestniczyć w życiu społecznym. W odniesieniu do naszej szkoły, chodzi o to, aby wszystkie dzieci w dobrych warunkach uczyły się razem i od siebie nawzajem. Tym uczniom, którzy uważają, że nauka jest trudna ze względu na ograniczenia, takie jak ADHD, autyzm i inne problemy społeczno-emocjonalne, asystent integracji oferuje pomoc i wsparcie. Aby to osiągnąć, ściśle współpracuje z uczniami i nauczycielami przedmiotów w danej klasie. Ponadto towarzyszy uczniom na wycieczkach klasowych i w ten sposób stara się umożliwić wszystkim uczenie się od siebie nawzajem, także społecznie. Innym ważnym punktem są rozmowy i doradztwo dla nauczycieli i rodziców. Asystentka ds. integracji postrzega siebie jako mediatora pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły i ściśle współpracuje zarówno z nauczycielem ds. integracji, jak i dwoma szkolnymi pracownikami socjalnymi.

 

Projekt "Inclusion Assistant" jest realizowany w naszym Gimnazjum od roku szkolnego 2016/17 i jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Wolny Kraj Związkowy Saksonia. Nasza asystentka ds. integracji, Mandy Beer, jest zatrudniona przez stowarzyszenie Aktiva Sozialraum Lausitz e.V., które współpracuje z naszą szkołą jako organ odpowiedzialny za tego typu działania.

Mandy Beer

beer.mandy@gym-augustum-anne.goerlitz.de
Tel.: +49 (0)151 22502419