Suche | DE PL | Kontakt

Chór kameralny

Działalność
Wykonywanie polifonicznej literatury chóralnej od dawnych mistrzów do kompozycji współczesnych


Cele

Konzerty w Görlitz i okolicach


Krótki opis

Klasyczny śpiew chóralny z mniejszymi i większymi partiami solowymi


Grupa docelowa

ok. 20-25 śpiewaków z klas 8-12 (otwarte także dla byłych członków chóru)


Warunki przyjęcia

Przygotowane młode głosy męskie i żeńskie; utalentowani młodzi ludzie, którzy ukończyli już kilkuletnie szkolenie w zakresie głosu.


Wyniki

Regularne koncerty szkolne i publiczne, nagrania studyjne, regularny udział w konkursie "Jugend musiziert" aż do szczebla krajowego, udział w szkolnym spotkaniu muzycznym Saksonia - Badenia-Wirtembergia

Czas i miejsce prób
Grupowe próby głosu (po 50 min.) oraz jedna próba ogólna w tygodniu (piątki, 18-20.00, sala 211, Augustum)


Osoba odpowiedzialna
Anke-Elisabeth Bertram


Partnerzy
muzycy, teatr, szkoły muzyczne


Kontakt
Przez sekretariat szkoły
Tel.  +49 3581-7500790