Suche | DE PL | Kontakt

Chór dziecięcy i młodzieżowy

Działalność
Rozwijanie jedno-i polifonicznych części chóralnych, od klasycznych do współczesnych, literatura prosta


Cele

Tradycyjnie organizowane są koncerty kończące 4rok szkolny i koncerty bożonarodzeniowe; częściowo z występami scenicznymi i akompaniamentem instrumentalnym, ponadto wystawiane są mniejsze spektakle - od prezentacji dla rodziny, poprzez uczestnictwo w "Musik über Brücken", Fête de la musique do występów w szpitalach i domach spokojnej starości.

Opracowanie singspielu na profesjonalnej scenie (w tym kostiumy, makijaż, rekwizyty, scenografia), występy z wymagającymi partiami chóralnymi i solowymi.


Krótki opis
Klasyczny śpiew chóralny, szkolenie głosu


Grupa docelowa

Dziewczęta i chłopcy klas 5-8, możliwe jest również uczestnictwo młodszych uczniów.


Warunki przyjęcia

Do chóru mogą wstąpić wszystkie dzieci i młodzież z odpowiednim talentem, które lubią śpiewać i poważnie trenować głos oraz które chcą wykorzystać naukowo udowodnione pozytywne efekty wspólnego muzykowania dla rozwoju osobowości.


Wyniki

Koncerty w szkołach i w miejscach publicznych, regularny udział w "Jugend musiziert" aż do szczebla krajowego, udział w szkolnym spotkaniu muzycznym Saksonia - Badenia-Wirtembergia.

Czas i miejce prób

Próba raz w tygodniu (piątki, 16.00-17.30, sala 211, budynek Augustum)

Młodsza grupa (wtorek: 14.30-15.30, pokój K1, budynek Anne)


Osoba odpowiedzialna

Anke-Elisabeth Bertram


Partnerzy

muzycy, teatr, szkoły muzyczne

 

Kontakt
Przez sekretariat szkoły
Tel.  +49 3581-7500790