Suche | DE PL | Kontakt

Nasze profile nie są fakeami

Docieranie do sedna zjawisk w naukach przyrodniczych? Eksperymentowanie i podziwianie? A może aktorstwo, tworzenie muzyki, rozwijanie kreatywności?
 
Od klasy ósmej macie wybór: przyrodnicze lub artystyczne zajęcia profilowane. Ale może wolelibyście wybrać trzeci język obcy? To też jest możliwe.

W klasie siódmej zapoznacie się z ofertą zajęć profilowanych naszej szkoły i trzecim językiem obcym, a następnie dokonacie wyboru.
 
Treści zajęć profilowanych opracowywane są na zasadzie nauczania międzyprzedmiotowego przez poszczególne szkoły we własnym zakresie. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie profili naukowych i artystycznych, stąd też oferujemy naszym uczniom powyższe zajęcia profilowane w klasach 8-10.
 
Koncepcja zajęć profilowanych umożliwia nauczanie skoncentrowane na uczniu i zorientowane na działanie, a także kształci myślenie interdyscyplinarne. Rozwój charakterystycznych dla nauk przyrodniczych sposobów myślenia i pracy oraz ich wzajemne powiązania sprzyjają praktycznemu wykorzystaniu wiedzy. Zmiana perspektywy i kompleksowa obserwacja sprzyjają umiejętności odkrywania i nieschematycznego myślenia.

 


 

Nauki przyrodnicze

Celem zajęć profilowanych jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat rozwoju wzajemnych powiązań w przyrodzie i w technologii. Nacisk kładzie się na pogłębienie oraz połączenie w sieć naukowego myślenia i metod pracy, jak również na rozwijanie chęci i zdolności do odpowiedzialnego postępowania z wynikami badań naukowych.


 

Sztuka

Profil artystyczny jest kontynuacją kilkudziesięcioletniej tradycji Augustum. Na lekcjach rozwijane są kreatywność, oryginalność, różnorodność pomysłów i różnorodność artystyczna uczniów. Zajęcia profilowane obejmują muzykę, plastykę i teatr. W ocenie uwzględnia się kompetencje społeczne, prezentację pracy praktycznej oraz portfolio artystyczne uczniów.