Suche | DE PL | Kontakt

Działalność bieżąca

Od 2007 roku coroczne wsparcie finansowe dla chóru kameralnego oraz rockowo-popowego, zakup strojów dla członków chóru (ostatni raz w 2015 roku)

Zakup i finansowanie wysokiej jakości teczek na świadectwa maturalne (ostatni raz w 2016 r.)

Dotacje projektów na wnioski grup przedmiotowych:

  • Finansowanie nagród, kwiatów lub innych wyróżnień na konkursy szkolne, eliminacje i olimpiady
  • Prefinansowanie wszelkiego rodzaju projektów (od projektów szkolnych do unijnych)
  • Dofinansowanie oferty edukacji całodziennej (GTA) od 2008 r.

W 2015 roku stowarzyszenie wspierało przygotowanie i realizację obchodów 450-lecia Gimnazjum Augustum, pomagając w zakupie i wyborze materiałów reklamowych oraz organizując, realizując i finansując odczyty znanych niemieckich autorów.


 

Konkurs literacki

Od 2009 roku Stowarzyszenie co dwa lata organizuje konkurs literacki. Jesienią 2019 roku sukcesem zakończyła się jego szósta edycja. Projekt obejmuje ogłoszenie, realizację i finansowanie konkursu. Prace uczniów są tradycyjnie zbierane w broszurę, którą można zakupić.

 


 

Nagrody dla uczniów

Od 2010 roku Stowarzyszenie honorują najlepszych uczniów w ostatnim dniu roku szkolnego. Uczniowie są nagradzani nie tylko za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 1,5 lub wyższa), ale także za szczególne zaangażowanie w działalność społeczną lub szkolną oraz za znaczną poprawę wyników w nauce w minionym roku szkolnym. Coroczne przyznawanie nagród za wyniki w nauce oraz nagród maturalnych opiera się o przejrzyste kryteria, uzgodnione z gronem pedagogicznym.


 

Wieża

Stowarzyszenie stara się zwiększyć wykorzystanie wieży w budynku Augustum. Niezwykła atmosfera i wspaniały widok na Görlitz sprawiają, że miejsce to jest wyjątkowym salonem, który zasługuje na intensywniejszą promocję.
 
 


 

Projekt Teleskop

W 2016 r. zastał zakupiony i i przekazany szkole w formie darowizny wysokiej jakości szkolny teleskop. Teleskop doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju projektów, także poza lekcjami astronomii, i jest praktyczną pamiątką po Wieży Augustum, która została zaprojektowana jako obserwatorium w czasie budowy nowego budynku szkolnego (1856 r.).