Suche | DE PL | Kontakt

Standardy nauczania w Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz


W ramach pracy nad programem szkoły i w oparciu o naszą misję, we współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami opracowane zostały standardy, które mają zastosowanie w następujących obszarach funkcjonowania szkoły:

  • określanie obowiązków,
  • określanie terminów, osób odpowiedzialnych i mechanizmów ewaluacji,
  • przejrzystość obowiązujących procedur,
  • ułatwienie funkcjonowania tak dużej szkoły,
  • tworzenie dobrego klimatu w szkole

Standardy mają być postrzegane jako dobrowolne zobowiązanie, które powinno dotyczyć wszystkich zainteresowanych stron. Dotyczy to w szczególności nauczycieli.


Standardy te podlegają regularnej ewaluacji i w związku z tym są sprawdzane pod kątem:

  • efektów i korzyści,
  • jednolitości w zastosowaniu,
  • funkcji odciążającej dla dyrekcji szkoły, kadry i rodziców,
  • zadowolenia rodziców, nauczycieli i uczniów.