Suche | DE PL | Kontakt

Rekrutacja do profilu dla uczniów z Polski rozpocznie się 26 stycznia 2024 roku

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły 26.01.-23.02.2024 r.
Wniosek wraz z kopią świadectwa ostatnio ukończonej klasy oraz zestawieniem ocen za pierwsze półrocze aktualnej klasy (czytelne skany w formacie pdf) należy przesłać drogą mailową na adres Rekrutacja@gym-augustum-anne.goerlitz.de .

Egzaminy wstępne odbęda się w dniach 13./14. marca 2024 roku. O szczegółach egzaminu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.