Suche | DE PL | Kontakt

Planujemy wakacje

Młodzi, zaangażowani oraz perspektywicznie patrzący w przyszłość - tak można by nas najlepiej opisać. Mamy zamiar uatrakcyjnić nasz region oraz ożywić go kulturowo, czego uczymy się w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Krajowego Urzędu ds. Edukacji i Szkolnictwa "RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym".

 

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy Szkolną Agencją Kultury i Zarządzania Turystyką (SKAuT), firmą-córką Szkolnej Agencji Kultury.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Chcemy nauczyć się, w jaki sposób można ożywić region pod względem turystycznym i kulturalnym, a także, jak go atrakcyjnie go zaprezentować. Dlatego też opracowujemy oferty turystyczne, organizujemy różne imprezy, reklamujemy firmę uczniowską oraz  polsko-saksoński region przygraniczny.

Zdobywamy przy tym kompetencje międzykulturowe, świadomość kulturowego i turystycznego potencjału regionu przygranicznego okolic Görlitz i Zgorzelca oraz praktykujemy współpracę polsko-niemiecką.

 

JAK TO ROBIMY

Wspólnie z sześcioma innymi uczniowskimi agencjami turystyki z Polski i Saksonii bierzemy udział w spotkaniach roboczych, warsztatach, wyjazdach edukacyjnych oraz spotkaniach ze specjalistami. Projektowi temu towarzyszą również takie wydarzenia, jak regionalne targi turystyczne, Festiwal Kultury Młodzieżowej oraz Konferencja Młodych Menadżerów Kultury i Turystyki.

 

A ZATEM:

  • Chcesz należeć do elity organizacyjnej Augustum-Annen-Gymnasium?
  • Chcesz wspólnie z innymi uczniowskimi agencjami turystycznymi polsko-saksońskiego pogranicza zdobywać umiejętności z zakresu managementu turystyki?
  • Chcesz wspólnie z innymi uczniami planować i przeprowadzać imprezy turystyczne?
  • Jesteś otwarty, kreatywny, ciekawy wielu nowych projektów turystyczny w regionie i żądny przygód?

To jesteś gotowy do rozpoczęcia swojej kariery w SKAu-cie!
ZGŁOŚ SIĘ NA: ska_aag@hotmail.com

Kontakt:
ska_aag@hotmail.com

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków landowych Wolnego Państwa Saksonia.

Augustum-Annen-Gymnasium
Targi Turystyczne