Suche | DE PL | Kontakt

Nasza misja

My, uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzymy naszą szkołę jako przestrzeń życiową, w której oczekuje się pracy zespołowej, tolerancji oraz odpowiedzialności społecznej, dlatego też są one u nas kształcone i pielęgnowane.
 
Za ważne uważamy solidne wykształcenie ogólne połączone z kompetencjami językowymi i wysokimi standardami. Przygotowujemy się do procesu uczenia się przez całe życie, stawiając sobie nawzajem wyzwania i zachęcając do nauki.
 
Przygotowujemy się do życia w zjednoczonej Europie, w której szczególną rolę odgrywają język, kultura i historia sąsiednich krajów europejskich. Dlatego oferujemy dwujęzyczną edukację w języku polskim i niemieckim w klasach dwunarodowych.
 
Oferujemy różnorodne kształcenie muzyczno-artystyczne i wychowanie estetyczne, które prowadzi do specyficznego rozwoju osobowości uczniów, promuje szczególne talenty artystyczne oraz reprezentuje naszą szkołę.
 
Dzięki ofercie nauki całodziennej wspieramy nauczanie specjalistyczne i promujemy różnorodne zainteresowania, indywidualne skłonności oraz rozwój kompetencji społecznych.
 
Za niezbędne w przygotowaniu do życia w nowoczesnym społeczeństwie uznajemywiedzę naukowo-matematyczną i podstawowe wykształcenie w zakresie informatyki i ekonomii.

© Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz