Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dot. składania skarg

Standard

Termin/Osoby

Osoby
odpowiedzialne

Kontrola

1. Do rozwiązywania problemów zobowiązane są w pierwszej kolejności osoby bezpośrednio w nie zaangażowane (uczeń i nauczyciel przedmiotu lub wychowawca, ewentualnie rodzice i nauczyciel przedmiotu lub wychowawca), następnie przewodniczący grupy przedmiotowej i na koniec dyrekcja szkoły.

w trakcie roku szkolnego
nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, przewodniczący grupy przedmiotowej, dyrektor szkoły, rodzice, uczniowie

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, przewodniczący grupy przedmiotowej, doradca ds. poziomu maturalnego, dyrekcja szkoły

zastępca dyrektora szkoły, doradca ds. poziomu maturalnego, dyrektor szkoły

informacja dla wychowawcy

2. Do rozwiązywania problemów dotyczących większych grup uczniów lub całej szkoły należy włączyć w komitet rodzicielski.

Rada Rodziców

dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców

zastępca dyrektora szkoły, doradca ds. poziomu maturalnego, dyrektor szkoły

informacja dla wychowawcy