Suche | DE PL | Kontakt

System oceniania w Augustum-Annen-Gymnasium

Stand 22.08.2018

1. Tabela ilości prac klasowych dla klas 5-10

Klasa 5

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

język niemiecki

język angielski

język francuski

język łaciński

język polski obcy

język polski ojczysty

profil językowy

4/8

4/6

*

*

3/6

3/6

*

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Prace ręczne

Geografia

Profil przyr.

0/6

*

*

4/6

*

0/8

0/6

*

Historia

WOS

Etyka/Religia

Muzyka

Plastyka

Profil artyst.

0/6

*

0/5

0/8 (6)

0/6

*

Klasa 6

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

język niemiecki

język angielski

język francuski

język łaciński

język polski obcy

język polski ojczysty

profil językowy

4/8

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

*

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Prace ręczne

Geografia

Profil przyr.

0/6

*

0/6

4/6

*

0/6

0/6

*

Historia

Wos

Etyka/Religia

Muzyka

Plastyka

Profil artyst.

0/7

*

0/5

0/6

0/4

*

Klasa 7

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

język niemiecki

język angielski

język francuski

język łaciński

język polski obcy

jezyk polski ojczysty

Profil językowy

4/8

3/6

3/6

3/6

3/6

4/8

*

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

prace ręczne

Geografia

Profil przyr.

0/6

0/5

0/6

4/6

0/4

*

0/6

*

historia

Wos

Etyka/Religia

Muzyka

plastyka

Profil artyst.

2/5

*

0/5

0/6

0/4

*

Klasa 8

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

język niemiecki

język angielski

język francuski

język łaciński

język polski obcy

język polski ojczysty

Profil językowy

4/8

3/6

3/6

3/6

3/6

4/8

2/4

Biologia

Chemia

fiyka

Matematyka

Informatyka

prace ręczne

Geografia

Profil przyr.

0/5

0/6

0/6

4/6

0/4

*

0/6

0/6

historia

Wos

Etyka/Religia

Muzyka

Plastyka

Profil artyst.

2/5

*

0/5

0/8 (6)

0/4

0/6

Klasa 9

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

język niemiecki

język angielski

język francuski

język łaciński

język polski obcy

język polski ojczysty

Profil językowy

3/6

3/6

2/6

3/6

3/6

4/8

2/4

Biologia

Chemia

fizyka

Matematyka

Informatyka

prace ręczne

Geografia

Profil przyr.

0/6

0/6

0/6

4/6

0/4

*

0/6

0/4

historia

wos

Etyka/Religia

Muzyka

Plastyka

Profil artyst.

2/5

0/6

0/5

0/6

0/4

0/8

Klasa 10

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

jezyk niemiecki

język angielski

język francuski

język łaciński

język polski obcy

język polski ojczysty

Profil językowy

4/6

3/6

2/6

3/6

3/6

4/8

2/4

Biologia

Chemia

fizyka

Matematyka

Informatyka

prace ręczne

Geografia

Profil przyr.

0/6

0/6

0/6

4/6

0/4

*

0/6

0/4

historia

wos

Etyka/religia

Muzyka

Plastyka

Profil artyst.

2/5

0/6

0/5

0/6

0/4

0/6

Uwagi:

 • geografia klasa 10 - obszerny test o charakterze pracy klasowej (45 min.)

 • matematyka, język niemiecki, język angielski klasa 10 - Test kompetencji --> praca klasowa (podwójna wartość)

 • biologia / chemia - dodatkowe ustlenia dot. testów 45 min., praca semestralna w klasie 10 liczona podwójnie

 • język angielski: klasa 5b – 3 prace klasowe; klasa 7b i 8b – polscy uczniowie 3 prace klas. /6 pozost. ocen w roku szkolnym

 • język francuski klasy 6 – 8 - 1 praca klasowa może zostać zastąpiona kompleksową pracą ucznia

 • plastyka klasa 5b cztery oceny

Waga ocen:

 • prace klasowe – pozostałe oceny: 50% : 50%
  Na przedmiotach, na których nie ma prac klasowych, wszystkie oceny są takiej samej wagi.
 • Skala ocen: Zasadniczo stosuje się następującą skalę ocen:
  ocena 1 od 95%
  ocena 2 od 80%
  ocena 3 od 60%
  ocena 4 od 45 %
  ocena 5 od 25%
  ocena 6 mniej niż 25%
 • Wyjątek: Przy pracach klasowych z historii stosuje się następującą skalę ocen:
  ocena 1 od 85%
  ocena 2 od 70%
  ocena 3 od 55%
  ocena 4 od 40%
  ocena 5 od 20%
  ocena 6 mniej niż 20%

Uzasadnienie:

Praca z oryginalnymi źródłami stawia wobec uczniów wysokie wymagania. Wprawdzie teksty źródłowe są przeważnie adaptowane w zakresie ortografii i nieco ułatwione językowo, ale nie zawsze. Wykorzystanie jako źródeł statystyk i karykatur jest również bardzo wymagające, zadania związane z interpretacją i argumentacją także trudne, a historia jest nauczana tylko przez 2 godziny tygodniowo.


 

2. Tabela ilości prac klasowych (klauzur) na poziomie maturalnym

Klasa 11, kursy na poziomie podstawowym

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

Deutsch

Englisch

Franzözisch

Latein

Polnisch

2/3

1/2

1/2

1/2

1/2

Biologie

Chemie

Physik

Mathematik

Informatik

Geografie

Astronomie

1/2

1/2

1/2

2/3

1/2

1/2

1/2

Geschichte

GRW

Eth/Rel

Musik

Kunst

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Klasa 12, kursy na poziomie podstawowym

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

Deutsch

Englisch

Franzözisch

Latein

Polnisch

2 (1)/3 (2)

1/2

1/2

1/2

1/2

Biologie

Chemie

Physik

Mathematik

Informatik

Geografie

Astronomie

1/2

1/2

1/2

2/3 (2)

1/2

1/2

1/2

Geschichte

GRW

Eth/Rel

Musik

Kunst

1/2

1/2

1/2 (1)

1/2

1/2

Klasa 11, kursy na poziomie rozszerzonym

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

Deutsch

Englisch

Franzözisch

Latein

Polnisch

2/3

2/3

2/3

*

2/3

Biologie

Chemie

Physik

Mathematik

Informatik

Geografie

Astronomie

*

*

2/3

2/3

*

1/2

 

Geschichte

GRW

Eth/Rel

Musik

Kunst

2/3

1/2

*

*

2/4

Klasa 12, kursy na poziomie rozszerzonym

Ilość prac klasowych/minimalna ilość pozostałych ocen

Deutsch

Englisch

Franzözisch

Latein

Polnisch

2 (1)/3 (2)

2 (1)/3

2 (1)/3 (2)

*

2 (1)/3 (2)

Biologie

Chemie

Physik

Mathematik

Informatik

Geografie

Astronomie

*

*

2/3

2/3

*

1/2

 

Geschichte

GRW

Eth/Rel

Musik

Kunst

1/2

1/2

*

*

1/2

Waga: 50% do 50%
Zgodnie z zasadami oceniania na poziomie maturalnym

3. Postanowienia ogólne

 • Decyzję o ogólnej ocenie podejmuje nauczyciel przedmiotu zgodnie z własnym wyczuciem pedagogicznym.
  Po odpowiednich ustaleniach praca klasowa może zostać zastąpiona kompleksową pracą ucznia.
 • Jeśli uczeń nie był obecny na zapowiedzianym sprawdzianie (ustnym lub pisemnym), może go nadrobić na jednej z następujących bezpośrednio po nieobecności lekcji
  Poziom maturalny: Jeżeli uczeń z powodów zdrowotnych nie był obecny na zapowiedzianym sprawdzianie, musi przedstawić zaświadczenie lekarskie.
 • W przypadku korzystania na sprawdzianach z niedozwolonych środków pomocniczych lub prób oszustwa, zgodnie z Regulaminem Edukacji Gimnazjalnej (SOGYA § 29), otrzymuje ocenę 6 w klasach od 5-10 oraz 0 punktów w klasach 11 i 12. Dotyczy to również plagiatu.
 • Za naruszenie poprawności językowej (np. ortografia, gramatyka) lub formy (np. odręczne skreślenia, pisanie prac klasowych długopisem nie piórem, brak marginesu) może zostać odjęte do dwóch punktów.
 • Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do podpisywania ocen z wszystkich prac klasowych, a w przypadku innych sprawdzianów przy ocenach 5 i 6, na poziomie maturalnym prze czterech lub mniej punktach.
 • Uczniowie, którzy nie odrobili ustnej lub pisemnej pracy domowej, zgłaszają to nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji i otrzymują uwagę.
 • Uczniowie i/lub rodzice mogą prosić o informację na temat liczby zapomnianych zadań domowych.
  W odniesieniu do języka niemieckiego i języków obcych nadal obowiązuje następująca zasada:
  W przypadku trzeciego zapomnianego zadania domowego w półroczu uczeń otrzymuje ocenę 6 z przedmiotu.