Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego

Standard

termin/osoba

osoby odpowiedzialne

Kontrola

1. Prezentacja oferty edukacyjnej podczas Dnia Otwartych Drzwi

styczeń/luty

nauczyciele przedmiotów, przewodniczący grup przedmiotowych

nauczyciele przedmiotów, przewodniczący grup przedmiotowych, grupa robocza, dyrekcja szkoły

dyrekcja szkoły

2. Informacje na temat wyboru drugiego języka obcego

klasa 5, pierwsze zebranie rodziców

wychowawca klasy, przewodniczący grupy przedmiotów językowych

wychowawca klasy, przewodniczący grupy przedmiotów językowych

przewodniczący grupy przedmiotów językowych

3. Prezentacja oferty języków obcych w poszczególnych klasach

klasa 5, listopad/grudzień

nauczyciele języków obcych, zastępca dyrektora

przewodniczący grup przedmiotowych,
zastępca dyrektora

przewodniczący grupy przedmiotów językowych

4. List do rodziców w sprawie wyboru drugiego języka obcego

klas 5, grudzień/styczeń

wychowawca klasy

wychowawca klasy, przewodniczący grupy przedmiotów językowych

dyrekcja szkoły

5. Postanowienia w sprawie dalszych zaleceń edukacyjnych dla uczniów z problemami w nauce

klasa 6, drugie półrocze

klasowa rada pedagogiczna

wychowawca klasy

dyrekcja szkoły

protokół

1. Infomracje na temat profili 

klasa 7, pierwsze zebranie rodziców

przewodniczący grupy przedmiotów, 
osoby odpowiedzialne za profile

przewodniczący grup przedmiotów,
osoby odpowiedzialne za profile

dyrekcja szkoły

2. Prezentacja profili w poszczególnych klasach

klasa 7, listopad/grudzień

nauczyciele przedmiotów,
osoby odpowiedzialne za profile

nauczyciele przedmiotów, osoby odpowiedzialne za profile

przewodniczący grup przedmiotów, dyrekcja szkoły

3. List do rodziców w sprawie wyboru profilu

klasa 7, grudzień/styczeń

wychowawca klasy

przewodniczący grupy przedmiotów,
wychowawca klasy

dyrekcja szkoły

4. Doradztwo z zakresu alternatywnych ścieżek edukacyjnych

klasa 9, pierwsze zebranie rodziców

pedagog szkolny

wychowawca klasy,
pedagog szkolny

dyrekcja szkoły

5. Zalecenia dot. doradztwa w sprawie wybówu innej ścieżki edukacyjnej 

klasa 9, listopad, koniec pierwszego półrocza

klasowa rada pedagogiczna

wychowawca klasy,
pedagog szkolny

dyrekcja szkoły

protokół

6. Doradztwo z zakresu wyboru kursów i ew. alternatywnych ścieżek edukacyjnych

klasa 10, pierwsze półorcze, zebranie rodziców

pedagog szkolny, 
doradca ds. poziomu maturalnego

pedagog szkolny, 
doradca ds. poziomu maturalnego

stv. Schulleiter

7. Złożenie formularzy wyboru przedmiotów na poziomie maturalnym 

klasa 10, grudzień/styczeń

wychowawca klasy

wychowawca klasy, doradca
ds. poziomu maturalnego

zastępca dyrektora, formularz wyboru przedmiotów na poziomie maturalnym 

8. Doradztwo z zakresu dalszej edukacji

kurs 11/12, w razie potrzeby

tutor, doradca ds. poziomu maturalnego, pedagog szkolny

tutor,
doradca ds. poziomu maturalnego

doradca ds. poziomu maturalnego

9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

klasa 10, kurs 11-12

pedagog szkolny

pedagog szkolny (pan Schnabel)

doradca ds. poziomu maturalnego