Suche | DE PL | Kontakt

Profil językowy

Nasza szkoła oferuje: język francuski, nauczany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Struktura kursu językowego: trzy lekcje tygodniowo w każdej z klas od 8 do 10:

Systematyczny rozwój umiejętności językowych (rozumienie i tworzenie języka).

 

Cele:

  • Umożliwienie uczniom elastyczności w posługiwaniu się językiem francuskim
  • Poprawa zdolności do nauki poprzez zwiększenie kompetencji językowych
  • Wzmocnienie kompetencji międzykulturowej poprzez stosowną i aktualną wiedzę o Francji


Zasady:

  • Zachęcanie do rozwijania naturalnego talentu językowego każdego dziecka
  • Praca zorientowana na ucznia poprzez łączenie zainteresowań z aktualnym i dostosowanym do wieku materiałem językowym
  • Metody aktywizujące ułatwiające naukę 3. języka obcego.


Możliwość:

Kontynuacja na poziomie maturalnym