Suche | DE PL | Kontakt

Klasa 8

Podstawy:

 • wyraz twarzy, gesty, mowa, prezentacja
 • fryzury, kostiumy, charakteryzacja-makijaż, scenografia, plakaty, opracowanie programu, fotografia
 • taniec, dźwięk, rytm, kompozycja, eksperymentowanie z głosem

Klasa 9:

 • Muzyka: eksperymentowanie z dźwiękami na samodzielnie zbudowanej maszynie dźwiękowej
 • Plastyka: fotografia, lalki
 • Teatr: opracowanie koncepcji spektaklu dla teatru lalek

Klasa 10:

 • przygotowanie i realizacja spektaklu teatralnego
 • kulisy/scenografia, kostiumy
 • technologia oświetleniowa
 • Public Relations

 

Profil artystyczny

Profil artystyczny jest kontynuacją kilkudziesięcioletniej tradycji Augustum. Na lekcjach rozwijane są kreatywność, oryginalność, różnorodność pomysłów i różnorodność artystyczna uczniów. Zajęcia profilowane obejmują muzykę, plastykę i teatr. W ocenie uwzględnia się kompetencje społeczne, prezentację pracy praktycznej oraz portfolio artystyczne uczniów.

 

Cele profilu artystycznego:

 • ukazanie związków między umysłem i uczuciem, logiką i intuicją, a także myśleniem analitycznym i wrażliwością
 • przygotowanie do kursu plastyki na poziomie maturalnym
 • zdobycie pewności siebie w wystąpieniach publicznych, poznanie możliwości skutecznego prezentowania się
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • kształcenie werbalnego i niewerbalnego wyrażania się
 • rozwój umiejętności pracy w zespole i gotowości do współpracy


Perspektywy:

 • dobre podstawy do wykonywania zawodów związanych z kulturą, wzornictwem, teatrologią, muzyką