Suche | DE PL | Kontakt

Profil przyrodniczy

Dwie godziny zajęć tygodniowo

 
Specyfika zajęć profilowanych

 • iinterdyscyplinarne badanie zjawisk i problemów naukowych

 • poszerzenie perspektyw naukowych

 • zdolność do odpowiedzialnego działania

 • poszerzenie umiejętności eksperymentowania

 

Ogólne cele profilu

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu powiązań w przyrodzie i technologii

 • pogłębienie i łączenie w sieć myślenia i pracy naukowej

 • rozwijanie chęci i zdolności do odpowiedzialnego postępowania z wynikami badań naukowych

Treści nauczania:

Klasa 8:

 • Optyka w przyrodzie i technologii
 • Woda jako źródło życia
 • Atmosfera ziemska
 • Podróże kosmiczne dla Ziemi

 

Klasy 9/10:

 • Światło i kolory
 • Pomiar, kontrola, regulacja
 • Komunikacja
 • Gleba
 • Obserwacje astronomiczne
 • Nauka bioniki od przyrody