Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące zachowania

Standard

termin/osoby

osoby odpowiedzialne

1. W przypadku częstego negatywnego zachowania lub zmian w zachowaniu ucznia, rodzice są natychmiast informowani na piśmie (lub telefonicznie). Należy przedstawić na to dowód.

w razie potrzeby w trakcie roku szkolnego (rozmowy z rodzicami)
wychowawca klasy,
nauczyciele przedmiotów

wychowawca klasy,
nauczyciele przedmiotów

2. W razie potrzeby, rodzice (i uczniowie) są zapraszani do szkoły na rozmowę . Może się to odbywać w dniach konsuktacji dla rodziców lub podczas indywidualnych spotkań.

 

wychowawca klasy,
nauczyciele przedmiotów

3. Z rozmowy z rodzicami i wszelkich zawartych umów należy sporządzić protokół (formularz).

 

Klassenlehrer, Fachlehrer