Suche | DE PL | Kontakt

Standardy dotyczące wycieczek i wyjazdów edukacyjnych

Standard

termin/osoba

osoby odpowiedzialne

kontrola

1. Wycieczki w szczególny sposób wspierają kompetencje społeczne uczniów i mają pozytywny wpływ na klimat w klasie. Mogą one również pogłębiać i rozszerzać tematykę lekcji.

wycieczki w trakcie roku szkolnego

klasy 5-10,
wychowawcy klas

wychowawcy klas

dyrektor

2.Wycieczki w naszym gimnazjum regulują poniższe ustalenia:

klasa 5:
1 tydzień w tygodniu wycieczkowym na początku roku szkolnego i 2 dni pieszych wycieczek

klasa 6:
maks. 3 dni wycieczkowe

klasa 7:
obóz narciarski i 1 dzień wycieczkowy
klasa 7b:
dodatkowo wyjazd integracyjny

klasa 8:
maks. 2 dni wycieczkowe

klasa 9:
maks. 2 dni wycieczkowe

klasa 10:
Wycieczka na zakończenie (1 tydzień) w tygodniu wycieczkowym oraz 1 dzień wycieczkowy

     

3. Wyjazdy studyjne mają tematykę zwiżaną z programem nauczania. Wszyscy uczniowie otrzymują przed wyjazdem na zadania, które są realizowane podczas wyjazdu.

Wyjazdy studyjne odbywają się:

  • w klasie 12

  • tydzien na początku roku szkolnego

  • zalecanymi celami wyjazdów sa Polska i Niemcy

  • ze względu na koszty kursy mogą wyjeżdżać razem

  • długoterminowe przygotowanie semestru 11/1

wyjazdy studyjne dla klas 12 na początku roku szkolnego,
tutorzy, nauczyciele przedmiotów

tutorzy, nauczyciele przedmiotów

doradca ds. poziomu maturalnego,dyrektor

4. Można również organizować wycieczki edukacyjne, które odbywają się w ramach lekcji.

w trakcie roku szkolnego
nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas

Fachleiter